Algemene voorwaarden

 
1.        Totstandkoming reisovereenkomst.
 
1.1      Door telefonische aanmelding of aanmelding bij een boekingsadres dat aangesloten is bij Hongarije Tours.
 
1.2      Door toezending aan de opdrachtgever/huurder van een boekingsbevestiging wordt de aanmelding definitief.
 
 
2.        Betaling.
 
2.1      De opdrachtgever/huurder dient binnen drie weken na de ontvangst van de boekingsbevestiging c.q. rekening te voldoen;
·         een aanbetaling van 30% van het totaal verschuldigde bedrag en
·         de op de rekening vermelde administratiekosten
 
2.2      Uiterlijk zes weken voor de aanvang van de huurperiode dient het resterende bedrag, zoals vermeld op de boekingsbevestiging, in het bezit te zijn van Hongarije Tours. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de reisovereenkomst door of namens Hongarije Tours worden geannuleerd, in welk geval reeds betaalde reisgelden niet worden gerestitueerd (tenzij anders vermeld).
 
2.3      Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode moet terstond het gehele verschuldigde bedrag worden voldaan aan Hongarije Tours (tenzij anders vermeld).
 
 
3.        Annuleringen.
Indien door de opdrachtgever/huurder een overeenkomst wordt geannuleerd, dan is de opdrachtgever/huurder de volgende betalingen verschuldigd;
 
·         tot  acht weken voor aanvang van de huurperiode, het aanbetalingsbedrag.
·         minder dan acht weken voor aanvang van de huurperiode, het totaal in rekening gebrachte bedrag.
 
 
4.        Wijzigingen of annuleringen door Hongarije Tours.
 
In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen, dat een huurovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of dient te worden gewijzigd. In dat geval zal Hongarije Tours hiervan melding maken aan de opdrachtgever/huurder, waarmee de opdracht als ontbonden zal worden beschouwd. Hongarije Tours is in dat geval verplicht de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom terug te betalen. In geen geval kan de opdrachtgever/huurder aanspraak maken op meer dan het geheel of gedeeltelijk betaalde huursom.
 
5.        Aansprakelijkheid.
 
De opdrachtgever/huurder is verplicht het gehuurde object zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Schade ontstaan tijdens het verblijf dient ter plaatse bij het sleuteladres worden gemeld en vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat de schade buiten de schuld van de opdrachtgever/huurder is ontstaan. Indien de door U bestelde accommodatie niet aan de gestelde verwachtingen voldoet, moet U die ter plaatse op het sleuteladres gelijk melden, anders kan Hongarije Tours deze klacht niet in behandeling nemen. Alle in deze reisgids opgenomen afstanden zijn ± en ons aangereikt door derden. Hongarije Tours kan hier geen verantwoordelijkheid op zich nemen over de juistheid hiervan.
 
Advies:
Vakantiereizen worden meestal maanden van tevoren besproken, een deel van de huurprijs moet dan ook vooruit betaald worden.  
 
Wanneer de reis niet kan doorgaan of moet worden afgebroken, ontstaat voor U ook nog een financiële strop, daarom adviseer ik U een annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt hiervoor terecht bij uw plaatselijke bank.